Goed Worden, Goed Blijven

Opleidingstype
Ondersteuningstraject
Thema
  • Regie op onderwijskwaliteit
  • Onderwijsresultatenmodel
Voor
  • Bestuurders
  • Overig
  • Schoolleiders
Door
PO Raad
Kosten
Gratis
Begindatum
Vanaf
Locatie
Op locatie

Scoort jouw school onvoldoende of zeer zwak bij de inspectiebeoordeling? Als schoolbestuur kun je dan een beroep doen op het programma Goed Worden, Goed Blijven (GWGB) van de PO-Raad. In een traject op maat helpt een team van experts je bij het op orde brengen van de basis.  

Hoe werkt het?

Besturen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs kunnen al in een vroeg stadium contact opnemen met het GWGB-team, bijvoorbeeld nadat ze mondeling van de Inspectie van het Onderwijs hebben gehoord dat de school onvoldoende of zeer zwak gaat scoren. We maken dan direct een eerste afspraak om de situatie te bespreken. Daarna voeren we binnen vier (school)weken een analyse uit. Daarbij kijkt een deskundige naar de situatie van de school aan de hand van bestaand materiaal (het recente inspectierapport, gegevens CFI en Cito) en een schoolbezoek van twee a drie dagen.

De analyse sluit aan op de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs zoals de inspectie die uitvoert. Ook kijken we naar het functioneren van het team, het management en andere onderdelen van de organisatie. De analist bespreekt de uitkomst van de analyse met het bestuur en de schoolleiding. Deze analyse biedt besturen een goede basis om een opdracht te kunnen geven aan een interne of externe partij voor het maken van een plan van aanpak, samen met de school.

Vliegende brigade

Na de analysefase kan het schoolbestuur de hulp inroepen van de 'Vliegende Brigade'. De Vliegende Brigade bestaat uit zeer ervaren adviseurs op het gebied van de begeleiding aan scholen die zeer zwak of onvoldoende scoren. De 'vliegeniers' richten zich in deze trajecten op die indicatoren van het onderwijsleerproces (een of meer) die door de inspectie als onvoldoende zijn beoordeeld. De exacte inrichting van de ondersteuning wordt bepaald in een gesprek tussen schoolbestuur, school, analist (indien van toepassing), de coördinator van de Vliegende Brigade en de projectleider. 

Voor besturen

Sinds 1 augustus 2021 is het herziene onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs van kracht. Daardoor kunnen ook besturen een onvoldoende krijgen. Ook voor besturen zelf is er daarom ondersteuning vanuit Goed Worden, Goed BlijvenDeze ondersteuning bestaat uit een nadere analyse op de geconstateerde tekorten en/of door ondersteuning bij het adequaat uitvoeren van de herstelopdracht. 

Aanmelden

Wil je meer informatie of wil je jouw school of bestuur aanmelden? Stuur een mail naar gwgb@poraad.nl. Snel reactie nodig? Programmamanager Nienke Deelstra is ook bereikbaar via 06 1396 5256. De ondersteuning door het programma Goed Worden, Goed Blijven wordt betaald vanuit subsidiegelden. Voor het bestuur en de school zijn er daarom geen kosten.