Digitaal maatwerk

Subdossier

Digitale werkvormen maken gepersonaliseerd leren mogelijk. Wat kan er allemaal en hoe maak je hier optimaal gebruik van?