Aan de slag: verschillende innovatie-aanpakken (Kennisclip Toolkit innovatie PO-Raad)

video

Is jouw vraagstuk helder en wil je aan de slag? In deze kennisclip vind je verschillende aanpakken waar je als kartrekker van de innovatie uit kan kiezen. Sommige typen innovatie lenen zich sterk voor een specifieke aanpak. Maar je kan ook verschillende elementen uit deze aanpakken met elkaar combineren.