Doelen selecteren in rekenonderwijs – lerares Debbie Dussel

video

Hoe richt je het rekenonderwijs in tot de zomervakantie, zo na de lockdown in verband met het coronavirus? Welke doelen ga je selecteren vanuit de leerlijnen? Debbie biedt hiervoor een stappenplan en denkkader.  “Rekenen is een manier om de wereld te ordenen en helpt om patronen en verbanden beter te begrijpen. Leren rekenen, betekent inzicht verkrijgen in dit systeem en je dit eigen maken."

Meer over Debbie Dussel

Debbie Dussel is zeventien jaar leraar in het basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost, waarvan de laatste vijf jaar op de Bijlmerhorst. Zij heeft een brede ervaring in de onder- en bovenbouw en met bovenschoolse plusklassen. Ze is Master SEN rekenspecialist, begeleidt scholen via Academica Business College en heeft een blog.  

Checklist

 • Landelijke leerlijn vs lesmethode
 • Maak een prioriteitenlijstje van de doelen
 • In welke mate heb de doelen al behandeld?
 • Sterkte/ zwakte analyse van jouw groep.
 • Hoe ga je het organiseren?

Doelen opstellen

Het rekenmuurtje

Over rekenen

 • Schmeier (2017) Effectief rekenonderwijs op de basisschool. Huizen, Uitgeverij PICA
 • Het officiële rekenprotocol voor rekenen.
 • Van Luit (2018). Dit is dyscalculie: Achtergrond en aanpak. Leuven: Lannoo Campus
  Afscheidsrede Hans van Luit
 • Kole, De Witte en Riemens. Nog beter rekenen. Uitgegeven door Bazalt Educatieve Uitgaven en Onderwijs Advies. Veel actieve werkvormen bij allerlei rekendrempels en cruciale doelen.
 • Ruijssenaars, Van Luit & Van Lieshout (2004). Rekenproblemen en dyscalculie. Rotterdam: Lemniscaat. De diepte in bij rekenen
 • Volgens Bartjens Tijdschrift over rekenen.
 • Rittle-Johnson, Schneider & Star (2015). Not a One-Way Street: Bidirectional Relations Between Procedural and Conceptual Knowledge of Mathematics. Educ Psychol Rev 27, 587–597.
 • Danhof, Bandstra, Faber, Minnaert & Ruijssenaars (2013). Rapport Rekenproject Leerbaarheid van hoofdrekenen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Sterke rekenaars

 • Sjoers (2017). Sterke rekenaars in het basisonderwijs. Amersfoort: CPS uitgeverij. Inclusief links naar recensies en artikelen van Suzanne Sjoers.
 • Allerlei uitdagende rekenopdrachten.
 • Speleon, platform voor speels en onderzoekend leren (sol). “Rekenen-wiskunde is voorlopig de uitvalsbasis voor sol, plus raakvlakken daarvan met natuur-techniek en beeldend onderwijs. De site bevat spellen, spelinformatie en speelse activiteiten (Spelonk), aanzetten voor projecten (Circus SOL) en informatie over onderzoeken, onderzoekend leren en onderzoekende houding (SOL).”
 • Tijdschrift Vooruit Leerstof voor begaafde kinderen op de basisschool. “Mooie uitdagende lessen, waaronder rekenen.”
 • Moscovich. Het tweede grote breinbrekerboek: een geschiedenis van de wiskunde in 315 puzzels. “Fijn boek om in de klas te hebben, ik gebruik dit erg veel bij het organiseren van verrijking in de klas.”
 • Onderzoeken in de rekenles: De rijke context van wetenschap en technologie door: Vincent Jonker en Monica Wijers. Uitgegeven door: Universiteit Utrecht

Boeken voor leerlingen

 • Enzensberger. De telduivel: het hoofdkussenboek voor iedereen die bang voor wiskunde is.
 • Buijsman. Het Rekenrijk
 • Vorderman. Het grote wiskundeboek.
 • Van der Mark en Kuiper. Het grote rekenboek.

Concrete tips

 • Rekenspellen voor het oefenen van basisvaardigheden, maar ook downloadbare spellen van SLO die horen bij de drempels.
 • Tempotoets voor het oefenen van de basisvaardigheden. “Samen stellen we een doel op en werken daar naartoe, bijvoorbeeld 60 tafelsommen in 4 minuten.”
 • Op rekenweb vind je online rekenspellen, maar ook offline rekenspellen en opdrachten waarbij je de interactie tussen leerlingen kan organiseren. De rekenstarters bieden veel inspiratie.
 • Op de sommenfabriek staan instructiefilmpjes en werkbladen.
 • Op schoolbordportaal staan allerlei rekentools die je kunt inzetten op je digibord.
 • Iedere dag een rekensom.
 • Een multifunctionele website, met digibordgereedschap en verwerkingssoftware bij veel lesmethoden of vanuit leerlijnen en nu tijdelijk gratis te gebruiken.