Een veilige sfeer in de klas - lerares Daisy Mertens

video

Daisy Mertens legt in deze kennisclip uit hoe je kunt zorgen voor een veilige sfeer als de scholen straks weer open gaan. Hoe geef je de ruimte aan de verschillende ervaringen van leerlingen? En hoe zorg je ervoor dat iedereen lekker in z’n vel zit?

Over Daisy Mertens

Daisy Mertens is leraar in groep 7 en 8 op Brede Basisschool De Vuurvogel in Helmond. In 2016 werd zij Leraar van het Jaar in het primair onderwijs en in 2019 was ze finalist bij de Global Teacher Prize. Als leraar zet zij zich er voor in dat kinderen verbondenheid en zelfvertrouwen ervaren in de klas. "Het gevoel dat ze erbij horen, succeservaringen hebben en keuzes kunnen maken. Zeker in deze roerige tijden."

Tips & informatie


Over rituelen

Over traumaverwerking en crisissituaties

Extra bronnen

  • Spagnola en Fiese (2007), Family routines and rituals: A context for development in the lives of young children, Infants & Young Children.
  • Woods-King e.a. (2011), The importance of family dinner, The National Center on Addiction and Substance Abuse, Columbia University.
  • Nelms (2005), Giving children a great gift: family traditions, Crew Journal of Pediatric Health Care.
  • Norton en Gino (2013), Rituals alleviate grieving for loved ones, lovers, and lotteries, Journal of Experimental Psychology: General.
  • Hoijtink (2007), Cohesieve krachten in groepen, Bohn, Stafleu van Loghum
  •  Legare & Souza (2012), Evaluating ritual efficacy: Evidence from the supernatural. Cognition.