Gelijke kansen bij afstandsonderwijs en de rol van ouderbegeleiding

video

Hoe proberen scholen tijdens de coronacrisis gelijke kansen te bevorderen? En wat is de rol van ouders hierbij? We zochten het uit in de tweede editie van de Digitale sprong.