Inspecteur Ellen Timminga van de Onderwijsinspectie over de signaleringswaarden

video

Hoe voldoe je als school aan de wettelijke eisen die aan de leerresultaten worden gesteld? In deze video gaat Ellen Timminga in op hoe de Onderwijsinspectie werkt met de daarbij horende signaleringswaarden.