Onderwijs op afstand: een eerste digitale les - door pedagoog Pedro De Bruyckere

video

Meer over Pedro De Bruckere

Pedro De Bruyckere (PhD) is verbonden aan de Arteveldehogeschool in Gent en de Universiteit Leiden. Hij schreef onder andere (mee aan) 'Jongens zijn Slimmer dan Meisjes', 'Klaskit' en 'Juffen zijn Toffer dan Meesters'. 

Bronnen voor de video

Voor deze video putte Pedro De Bruyckere uit onderstaande theorieën en onderzoeken. 

 • Het belang van voorkennis

  • David Ausubel stelde al in 1968 dat zowat de meest bepalende factor voor leren is wat iemand al weet. Het is veel gemakkelijker kennis te doen aansluiten bij iets dat je al kent, dan iets compleet nieuws te leren.  Bron: Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1968). Educational psychology: A cognitive view.
  • Dit gaat terug op onder andere de 'cognitive load theory' van John Sweller, maar ook op het werk van Geake uit 2009. Wil je meer weten over de cognitive load theory:  https://onderzoekonderwijs.net/2018/11/20/cognitieve-belasting-theorie-eenvoudig-uitgelegd/
   Bronnen:
   • Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive science12(2), 257-285.
   • Geake, J. (2009). The brain at school: Educational neuroscience in the classroom: Educational neuroscience in the classroom. McGraw-Hill Education (UK).
 • Het belang van verwerking

  • Daniel Willingham stelde ooit dat wat we onthouden het residu, het overblijfsel, is van ons denkwerk. Zet je leerlingen daarom zoveel mogelijk aan het denken.
   Bron:
    Willingham, D. T. (2008). What will improve a student’s memory. American Educator32(4), 17-25.
  • Craik en Lockhart stelden dat hoe dieper informatie verwerkt wordt in het geheugen, hoe langer het geheugenspoor in het brein zal blijven.
   Bron: 
   Craik, F. I., & Lockhart, R. S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. Journal of verbal learning and verbal behavior11(6), 671-684.
 • Concrete tip over multimedia