Start versnellingsvraag: Hoe kunnen basisscholen een leerlijn programmeren doorvoeren in hun onderwijs?

video

Steeds meer scholen willen aandacht besteden aan programmeren en computational thinking. Maar ze weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Veel leraren vragen zich bovendien af of zij wel digitaal vaardig genoeg zijn om hierover les te geven. En wat moeten leerlingen eigenlijk kennen en kunnen? De leerlijn 'Programmeren in het basisonderwijs' geeft houvast. Deze  lijn is ontwikkeld naar aanleiding van een versnellingsvraag van OPONOA in samenwerking met Elan Onderwijsgroep.