Start versnellingsvraag: Hoe maak je gepersonaliseerd ICT-leren voor leraren mogelijk?

video

Hoe kun je meer gerichte ICT-bijscholing aanbieden aan leraren? Verschillende onderwijs-samenwerkingsverbanden in Zeeland kwamen vanuit die vraag bij de wens om een meetinstrument voor ICT-competenties van leraren te ontwikkelen. Bekijk de video voor eens voor een toelichting.