Start versnellingsvraag: Welke vaardigheden moeten leraren hebben om leerlingen 21st century skills bij te brengen?

video

21e eeuwse vaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van het huidige basisonderwijs. Maar 67 procent van de leraren voelt zich onvoldoende toegerust om deze vaardigheden te onderwijzen en heeft behoefte aan lesmateriaal en professionalisering. Zo blijkt uit onderzoek van SLO. Dit was ook voelbaar bij Wereldkidz, initiatiefnemer van deze versnellingsvraag. De stichting vroeg zich af hoe zij leraren kan ondersteunen om onderwijs in 21e eeuwse vaardigheden optimaal vorm te geven. Over welke vaardigheden moeten leraren beschikken, en hoe ontwikkel je die? Een toolkit was het resultaat.