Webinar: sturen op professionele ruimte (PO-Raad)

video

Om duurzaam gebruik te maken van de middelen die via het NPO de scholen in komen, is het belangrijk dat we samen inzetten op het vergroten van de collectieve selfefficacy, waarbij teams op basis van vakkennis, ervaringen en instrumentarium beslissingen nemen over de inrichting van het onderwijsproces en de begeleiding van leerlingen. Leraren die eigen, wijze keuzes maken en in teamverband samenwerken, reflecteren en hun aanpak telkens beter maken. Het is jouw werk als bestuurder om die professionele ruimte te bevorderen. Hoe? Daarover gaat het Impactteam Corona en Onderwijskwaliteit graag met de leden van de PO-Raad in gesprek tijdens dit webinar.

Lector dr. Mascha Enthoven van Hogeschool InHolland neemt je mee in de dynamiek van het creëren en nemen van professionele ruimte in scholen en de ‘verantwoordingskracht’ die daardoor in de school ontstaat. Dr. Karen Peters, bestuurder bij STEV is voorzitten van dit webinar en tevens lid van het Impactteam. Zij reflecteert samen met de deelnemers op de praktijk van de onderwijsbestuurder en legt de link met de activiteiten van het Impactteam.