Wereldoriëntatie via afstandsonderwijs - leraar Andre Gilara

video

Afstandsonderwijs over wereldoriëntatie: vragen stellen en verbanden leggen. Welke vragen kan je stellen, welke modellen kan je gebruiken voor de samenhang en hoe kan je zaakvakken aan elkaar koppelen. 

Over Andre Gilara

Andre Gilara is al meer dan dertig jaar leraar in het Montessorionderwijs en geeft les aan groep 6, 7 en 8 op de Anninksschool in Hengelo. Zijn specialisatie is kosmische educatie ('onderwijs in samenhang)'. Hij streeft naar een integratie tussen de kernvakken en de zaakvakken. Daarvoor gebruikt hij zijn 'Yurlspagina’s'. In 2020 is Andre ambassadeur van de bibliotheek Hengelo. Hij heeft de basis gelegd voor de begrijpend lezenmethode ‘Overal Tekst’ en is een voorstander van het concept ‘de bieb op school’. 

 Onderzoeksvragen stellen

Grej of the day

Grej of the day is een Zweeds onderwijsconcept dat is bedacht door Micael Hermansson.

Theorie conceptmapping, dualcoding en meer leertips

Leesbevordering

Kosmische educatie

Yurls pagina’s geschiedenis/aardrijkskunde

Vogels vergelijken

Canon

Topografie oefenen

Bouw je eigen land

Natuur

YouTube kanaal van meester Freek

Diereninformatiekaarten

Raakvlakken Curriculum.nu
 

Mens en natuur

 • MN10.1 - Heelal en tijd - Primair Onderwijs (Planeten)
  Kinderen leren over verschillen tussen planeten in ons zonnestelsel (bv. zwaartekracht, temperatuur, dampkring).
 • MN03.1 – Onderzoeken (Onderzoeksvragen en Taxonomie van Bloom)
  Kinderen leren vragen te stellen vanuit verwondering en systematisch naar antwoorden op deze vragen te zoeken.
  Kinderen leren onderscheid te maken tussen een alledaagse vraag en een onderzoeksvraag.
 • MN04.4 - Relaties en verbanden (Op zoek naar samenhang en oorzaak-gevolg) 
  Kinderen leren: 
  zich af te vragen wat de oorzaak of oorzaken van een gebeurtenis is/zijn en zich af te vragen of deze gebeurtenis zelf weer de oorzaak is van een nieuwe gebeurtenis.
  - verbanden te leggen tussen verschillende waarneembare en niet-waarneembare gevolgen en oorzaken.
  aan de hand van bewijzen hun eigen ideeën over oorzaak-gevolg relaties te ondersteunen of te weerleggen.

Nederlands

 • NL7.1 - Leesmotivatie en literaire competentie (Gebruik van de bieb op school/leesbevordering)
  Kinderen ontwikkelen hun literaire competentie en werken aan hun leesmotivatie. Ze maken kennis met een breed aanbod aan literaire teksten, leren leesgesprekken voeren en zelf teksten te creëren.

Mens en maatschappij

 • MM02.1 - Tijd en chronologie  (10 tijdvakken)
  Kinderen ontwikkelen een historisch referentiekader (tijdsindeling en oriëntatiekennis), waarmee ze kennis over eenvoudige historische gebeurtenissen in een historische context kunnen plaatsen.
 • MM01.1 - Plaats en ruimte (100 plaatsen Nederland, Europa, de wereld)
  Kinderen leren plaatsen/gebieden lokaliseren aan de hand van geografische aanduidingen (zoals windrichtingen, evenaar, halfrond) en in termen van afstand en 'in de buurt van'.