Albero Scholengroep ontwikkelt vragenlijst om ICT-competenties van leraren te meten

Article type
Aan de slag
Publicatiedatum

Hoe krijg je inzichtelijk over welke ICT-vaardigheden leraren beschikken, wat hun niveau is en waaraan zij nog moeten werken?  Albero Scholengroep in Goes ontwikkelde op basis van het competentiemodel van iXperium een vragenlijst. Projectleider Gerard Langeraert vertelt er meer over.

Basis ICT-competenties voor leraren is een hot item. Het gevolg? Overal in het land praten schoolbesturen, ICT-coördinatoren en schoolleiders over ICT-vaardigheden. Zo ook Albero Scholengroep in Goes. Hoe is hun vragenlijst om ICT-competenties van leraren te meten tot stand gekomen? “We hoeven gelukkig het wiel niet zelf uit te vinden. Wij hebben eerst bestaande modellen en instrumenten naast elkaar gelegd. Daar hebben we de grootste gemene deler uit gehaald.”

Model iXperium

Het competentiemodel van iXperium komt het meest overeen met de wensen van de scholengroep. “We hebben het model van iXperium omarmd en zijn daarop door gaan bouwen", zegt Langeraert.

Het iXperium heeft in het model acht ICT-competenties gedefinieerd, die als eindkwalificatie gelden van ‘Leren en lesgeven met ICT’ voor de Pabo. "Daarmee hebben we de onderlegger voor de ICT-competenties van leraren."

Vragenset voor ICT-competenties

De scholengroep heeft drie van de acht competenties uit het model van iXperium uitgewerkt: instrumentele vaardigheden, informatievaardigheden en mediavaardigheden.

Met de vragenlijst krijgen leerkrachten inzicht in hun basis ICT-competenties. Het is een handig hulpmiddel voor een goed gesprek over hun ICT-competenties en de ontwikkeling daarvan met hun leidinggevende. De vragenlijst is nadrukkelijk bedoeld om het gesprek aan te gaan, om bewustzijn te creëren en om ICT-vaardigheden te ontwikkelen, niet om leerkrachten ergens op ‘af te rekenen’.

Met deze vragenlijst in de hand kunnen schoolbesturen beter in kaart brengen wat de ICT-vaardigheden van het schoolteam zijn en wat de professionaliseringsbehoefte is.