De basis op orde, maar niet tevreden? Maak gebruik van het ondersteuningstraject met expert

Article type
Expertise

Heeft jouw school de basis op orde, maar liggen de onderwijsresultaten gevaarlijk dicht bij de signaleringswaarde? In het schooljaar 2021/2022 is kosteloos begeleiding beschikbaar voor scholen met resultaten die dichter bij de ondergrens liggen dan bij het landelijk gemiddelde. Samen werk je aan het formuleren en realiseren van ambitieuze doelen die passen bij jouw school.  

Al tien jaar ondersteunt de  PO-Raad met het programma  Goed Worden, Goed Blijven  (GWGB) scholen als  zij van de inspectie de beoordeling ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ hebben gekregen, om zo snel als mogelijk is van de onvoldoende beoordeling af te komen.   Dit jaar is er ook ondersteuning voor scholen met een voldoende score, maar dichter bij de signaleringswaarde dan bij het landelijk gemiddelde. Scholen dus die het risico lopen onvoldoende te worden. Het programma hiervoor heet Goed Worden, Goed Blijven Plus (GWGB+).  

Nu ook voor scholen met een voldoende 

Dit schooljaar is er nog ruimte om meerdere scholen te begeleiden. Het programma betaalt de kosten hiervoor.  Een onderzoeksbureau volgt het verbetertraject van elke individuele school zodat  straks helder is werkt, wat niet werkt, en waarom.  

Iets voor jouw school? 

Met het resultatenmodel van de Onderwijsinspectie kun je de leerresultaten van jouw school systematisch in kaart brengen en analyseren. Daardoor zie je hoe jouw school scoort ten opzichte van anderen en kan je op een onderbouwde manier keuzes maken voor de toekomst. Scoor je dichter bij de signaleringswaarde dan bij het landelijk gemiddelde, dan is het misschien tijd om ambitieuzere schooldoelen te stellen en gebruik te maken van het aanbod van GWGB+. 

Wat houdt de ondersteuning in?

 1. Aanmelding

  Meld je aan voor het programma via de site van de PO-Raad.  Op het formulier vul je je school- en bestuursgegevens in en de berekening van de resultaten van je school. Hierna ontvang je een ontvangstbevestiging. Een programmamedewerker van de PO-Raad neemt daarna binnen een week contact op voor een afspraak.    

 2. Kennismakingsgesprek

  Een programmamedewerker van de PO-Raad komt langs voor een kennismakingsgesprek.  Centraal staan de wederzijdse verwachtingen en achtergrondinformatie over de school en de resultaten. Hierna wordt de aanmelding definitief gemaakt.

 3. Expert

  Op basis van de  gegevens uit het kennismaking gesprek, word je in contact gebracht met een expert die past bij je school. De experts die werken voor het programma zijn goed thuis in het onderwijs en ervaren in het begeleiden van scholen. 

 4. Zelfevaluatie

  Je maakt als school een zelfevaluatie aan de hand van een format. De expert kijkt mee en kan,  afhankelijk van je wensen, hulp bieden . Door bijvoorbeeld klassenbezoeken af te leggen met iemand van de school. Of mee te kijken naar de LVS-resultaten. Zo ontstaat een goed beeld van de beginsituatie (0-meting) en de hulpvraag.  

 5. Plan van aanpak

  Samen met de expert stelt je school een plan van aanpak of verbeterplan op. Ook hiervoor gebruik je een format. In het plan wordt duidelijk wat je school gaat doen de komende periode, maar ook wat de expert oppakt. Je verbetert de leerresultaten door keuzes te maken in het aanbod en de manier waarop de leerstof wordt aangeboden. In het plan van aanpak kan bijvoorbeeld staan dat de expert een studiedag leidt over bepaalde onderwerpen, een paar leraren intensief begeleidt, meewerkt met de intern begeleider of een coach is voor de directeur.  

 6. Samenwerken

  Samen met de expert ga je aan de slag om het beste te halen uit je leerlingen en de ambities van de school te verwezenlijken. Werken vanuit een plan van aanpak geeft nieuwe energie, zeker als doelen worden behaald. 

 7. Monitoren en leren

  Het onderzoeksbureau van het programma zal na ongeveer een half jaar en na afloop van het traject (na ongeveer een jaar) vragen hoe het staat met de resultaten. Zo leren we van elkaar.  

Gebruik maken van het ondersteuningstraject?

Kijk of je school in aanmerking komt voor het ondersteuningsprogramma van Goed Worden, Goed Blijven Plus, bespreek het met je team en meld je aan! Heb je nog vragen? Stel ze per e-mail