Ga aan de slag met de Strategisch HRM-scan

Article type
Aan de slag
Publicatiedatum

Weet jij hoe het staat met het strategisch HR-beleid binnen jouw organisatie? Met deze HRM-scan breng je samen met van HR-professionals, schoolleiders en andere medewerkers in kaart wat je aan jouw beleid kan verbeteren én hoe medewerkers het ervaren in de praktijk.

De strategisch HRM-scan is gebaseerd op het AMO(R)-model voor strategisch HRM. Het model brengt in kaart hoe bekwaam en gemotiveerd medewerkers zijn, welke ruimte en hulpmiddelen ze krijgen om hun werk goed te doen, en in hoeverre ze binnen de organisatie goede en betrouwbare sociale contacten hebben. 

Met de scan

  • krijg je zicht op hoe HR-professionals, schoolleiders en medewerkers in jouw organisatie het HR-beleid ervaren;
  • kan je aan de slag met het verbeteren van het HR-beleid zelf én de implementatie daarvan in de praktijk;
  • breng je mogelijke blinde vlekken op het gebied van strategisch HRM in beeld;
  • kan je in gesprek met de intern toezichthouder en de inspectie over jouw strategisch HR-beleid. 

Hoe werkt de scan?

De scan bestaat enerzijds uit een vragenlijst op bestuursniveau, en wordt ingevuld door de bestuurder(s) en de HR-professional(s). Daarnaast zijn er optionele vragen voor schoolleiders en andere medewerkers. De concrete stappen zien er als volgt uit:

  1. Vraag als bestuurder of HR-professional toegang tot de scan aan voor jouw organisatie.
  2. Je ontvangt per e-mail inloggegevens en vult zelf de scan in.
  3. Je nodigt via het portaal (mede-)bestuurders, HR-professionals, schoolleiders en medewerkers uit om de scan in te vullen.
  4. Download de rapportage en analyseer resultaten met elkaar. 

Welke vragen kan je verwachten?

De scan stelt circa 65 vragen op een aantal vlakken: de HR-strategie zelf, de implementatie van het beleid, en de bekwaamheid en ervaringen van schoolleiders en medewerkers.  Zo wordt er gevraagd of het bestuur een helder strategisch beleid heeft, of medewerkers voldoende professionele ruimte ervaren en of schoolleiders voldoende beschikbare tijd hebben voor leidinggevende taken. Voor elk (sub)thema vind je in het eindrapport de gemiddelde score per doelgroep. 

Heb je vragen over de strategisch HRM-scan? Neem contact op met beleidsadviseur Yvonne van Dijke