Ga aan de slag met de Strategisch HRM-scan

Article type
Aan de slag
Publicatiedatum

De strategisch HRM-scan is een digitale onderzoekstool voor schoolbestuurders en HR-professionals in het primair onderwijs. Met de scan krijg je goed in beeld hoe het staat met het strategisch HR-beleid binnen jouw onderwijsorganisatie als geheel.  

De strategisch HRM-scan is gebaseerd op het AMO(R)-model voor strategisch HRM. Dit model biedt houvast bij het op orde krijgen en houden van arbeidskracht binnen onderwijsorganisaties, en staat voor bekwaamheden (Abilities), Motivatie, mogelijkheden (Opportunities) en Relaties. De scan heeft een aantal doelen:

  • bewustwording op het gebied van strategisch HRM en het in beeld brengen van mogelijke blinde vlekken
  • zicht op hoe schoolleiders en medewerkers het HR-beleid ervaren
  • zicht op hoe jouw schoolbestuur zich verhoudt tot andere (vergelijkbare) besturen in het primair onderwijs
  • handreikingen voor de volgende stappen in de ontwikkeling van strategisch HRM binnen jouw organisatie

Let wel, de scan is niet bedoeld voor het meten van strategisch HRM op individuele scholen.

Hoe werkt de scan?

De scan is op initiatief van de bestuurder en/of HR-professional eenvoudig in te zetten en heeft een modulaire opbouw. Het eerste deel is een snelle scan voor strategisch HRM op bestuursniveau, en wordt ingevuld door de bestuurder(s) en/of de HR-professional(s). Vervolgens is er een extra (optionele) module die scant hoe schoolleiders en/of medewerkers het HR-beleid ervaren. De concrete stappen zien er als volgt uit:

  1. Vraag als bestuurder of HR-professional toegang tot de scan aan voor jouw organisatie
  2. Je ontvangt per e-mail inloggegevens en vult zelf de scan in
  3. Je nodigt via het portaal (mede-)bestuurder(s) en/of HR-professional(s) uit om de scan ook in te vullen
  4. Je kunt via het portal ook medewerkers en/of schoolleiders uitnodigen de scan in te vullen, zo krijg je in beeld hoe het strategisch hr-beleid in de praktijk wordt ervaren
  5. Download de rapportage en analyseer resultaten

Na de scan

Bij de rapportage ontvang je een handreiking die ondersteunt bij het interpreteren van de resultaten. Daarnaast is het belangrijk om na afloop de resultaten te analyseren met de bestuurder(s) en HR-professionals. Zo kan je de aanbevelingen van de scan goed meenemen in de ontwikkeling van je strategisch HR-beleid.

Je kan de resultaten van de scan ook gebruiken in het gesprek met de intern toezichthouder over strategisch HRM, of verwerken in het verplichte HRM-onderdeel in het jaarverslag van het bestuur. Bovendien kan je de scan inzetten bij (de voorbereiding op) het inspectiebezoek.

Heb je vragen over de strategisch HRM-scan? Neem contact op met beleidsadviseur Yvonne van Dijke.

Ga aan de slag met de strategisch HRM-scan en vraag hier je inloggegevens aan.