ICT in het nieuwkomersonderwijs? Bespreek het in je team met de 'weten-wat-werkt-kaarten'

Article type
Aan de slag
Publicatiedatum

Onder welke omstandigheden werken multimedia voor NT2-leerlingen wel en wanneer niet? Nieuwkomersscholen die met soortgelijke ICT-vragen worstelen, kunnen gebruikmaken van de Weten wat werkt-kaarten van Kennisnet. Hiermee kun je met je team antwoorden formuleren op vraagstukken rond de inzet van ICT in het basisonderwijs.

Met elkaar in gesprek

De achttien verschillende kaarten staan boordevol gespreksstof over de toepassing van ICT. Je kunt als lerarenteam alle kaarten bespreken, of je beperken tot enkele voor het nieuwkomersonderwijs relevante kaarten.

De feiten, doordenkvragen en tips helpen teams om meer grip te krijgen op hoe ze ICT effectief inzetten. Dat is essentieel: “Alleen bij goed, gericht en gedoseerd gebruik zijn positieve opbrengsten van ICT te verwachten", aldus Alfons ten Brummelhuis van Kennisnet.

Gebruik de Weten wat werkt-kaarten als je:

  • Aan de slag wilt met visievorming
  • Zicht wilt krijgen op belangrijk wetenschappelijke onderzoek over ICT in het onderwijs
  • Inzicht wilt krijgen in hoe ICT binnen jouw school ingezet kan worden
  • Meer wil weten over effectieve inzet van ICT in het onderwijs
  • Aan de slag wilt met ICT-bekwaamheid (waaronder digitale didactiek) op teamniveau

Bekijk ook de brochure Wat werkt wel, wat werkt niet - ICT in het onderwijs . 

Uit de kennisrotonde 

In de Weten wat werkt-kaarten hebben experts van Kennisnet de laatste stand van het wetenschappelijk onderzoek over de effecten van ICT op leren samengevat. De kaarten zijn mede gebaseerd op vragen die door het onderwijs zijn gesteld aan de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).