Leermiddelen delen op EMB-Wikiwijs – hoe doe je dat?

Article type
Aan de slag
Publicatiedatum

Als leraar van EMB-leerlingen is het vaak een uitdaging om geschikt digitaal leermateriaal te vinden.  De online pagina EMB-Wikiwijs kan uitkomst bieden. Voor inspiratie en om je (eigen) leermaterialen te delen met anderen. Maria Versseput,  EMB-leraar en vrijwilliger op Wikiwijs, legt uit hoe en waarom.

Leraren maken uit noodzaak vaak zelf digitale leermiddelen voor hun EMB-leerlingen.  Dat kost hen veel tijd, maar heeft ook een voordeel: "Deze materialen zijn gebaseerd op hun jarenlange ervaring met de doelgroep. Daarom zijn ze vaak heel geschikt en kwalitatief goed," vertelt Maria Versseput. Ze is leraar bij het Tyltylcentrum De Witte Vogel in Den Haag, dat zich richt op leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking. Als vrijwilliger is ze betrokken bij de EMB-Wikiwijs pagina – het resultaat van de versnellingsvraag rond het gebrek aan digitale leermiddelen voor EMB-leerlingen.

De Wikiwijs-pagina vormt een platform waarop leraren hun zelfgemaakte materialen kunnen delen, en die van anderen kunnen vinden. Daarnaast delen leraren ontdekkingen die ze elders op internet doen, zoals cursussen, vakliteratuur of documentaires.

Maria Versseput is elke keer weer verrast door nieuwe ontdekkingen die ze doet op de pagina: "Het zijn vaak de meest simpele dingen, die het beste werken. Door de wiki-pagina hoef je die niet altijd zelf te bedenken." Ze voorziet, samen met de andere vrijwilligers, nieuwe leermiddelen ook van een keurmerk. Daardoor kunnen leraren zien dat een leermiddel geschikt is voor EMB-leerlingen.

Wil je ook eigengemaakte leermiddelen delen?

Let dan op de criteria van het keurmerk:

  • De geschiktheid voor de doelgroep
  • De juist trefwoorden
  • Vermelding van thema, activiteit en doelen
  • Controle op auteursrechten en privacygevoelig materiaal

Meteen aan de slag? Volg de handleiding Delen voor EMB!

Aansluiting bij de doelgroep

Maria Versseput licht toe: "Het klinkt misschien logisch gezien de doelgroep, maar het materiaal mag niet van te hoog niveau zijn. Tellen is bijvoorbeeld een stap te ver." Voor een optimale aansluiting bij de behoeften van de leerlingen, raadt ze vooral leermiddelen aan die zoveel mogelijk de zintuigen prikkelen en ervaringsgericht zijn. Zo ontdekte ze recent een app via de Wikiwijs-pagina die dat goed illustreert: "Een doof kind kan op de tablet met trilfunctie toch nog plezier beleven aan pianomuziek spelen, doordat de tablet meetrilt met de tonen."

De juiste trefwoorden

Extra belangrijk bij het delen van leermateriaal is correct metadateren, ofwel de juiste trefwoorden koppelen aan je leermateriaal. "Alle leermiddelen die op Wikiwijs gezet worden komen in een virtuele grote doos terecht. Om ze ook echt vindbaar te maken voor de EMB-community is het nodig de juiste trefwoorden eraan te hangen." Wanneer iemand materiaal voorziet van de woorden "EMB" en "leerroute 1", dan krijgen Maria Versseput en de andere vrijwilligers een melding dat er een nieuw leermiddel klaar staat voor keuring.

Verschillende invalshoeken

Wie op zoek gaat naar een leermiddel via de pagina, kan dat doen vanuit drie verschillende invalshoeken: op thema, activiteit of doel. Daarom is het belangrijk om de koppeling van het leermiddel met die drie factoren duidelijk te maken. Daarnaast let Maria Versseput op of er auteursrechten gelden voor het nieuwe materiaal en of er privacygevoelige zaken in zitten, zoals een foto of naam van een leerling.

Inspiratie opdoen!

Maria Versseput: "Ik kan me voorstellen dat het allemaal nog wat ingewikkeld klinkt, daarom zou ik iedere EMB-leraar graag willen uitnodigen gewoon eens te komen kijken op de Wiki-pagina EMB. "Een kijkje in de keuken van collega's is offline meestal ingewikkeld voor EMB-leraren. Scholen in de buurt hebben vaak geen EMB-groepen of richten zich op een ander niveau. Het is een hele opluchting om elkaar online te kunnen vinden, en geweldig om inspiratie op te doen!"

Wil je ook vrijwilliger worden bij EMB-Wikiwijs? Neem contact op met Thierry Koningstein via t.koningstein@gewoonspeciaalict.nl.