Stap voor stap naar schooleigen doelen

Article type
Aan de slag

Hoe weet je of je het maximale uit je leerlingen hebt gehaald? En of het onderwijs op je school echt uitdagend is? In samenwerking met de inspectie en SPO Utrecht ontwikkelde de PO-Raad een handreiking die je helpt om eigen ambitieuze en realistische schoolnormen te bepalen met behulp van de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen. Deze handreiking is in 2021 helemaal vernieuwd. 

Stap voor stap naar schooleigen doelen

Door de stappen in de handreiking te doorlopen, stel je eigen doelen vast die passen bij je leerlingpopulatie. Dat doe je door te bepalen welk percentage leerlingen het niveau 2F/1S zou moeten halen, het hogere streefniveau van de referentieniveaus. De handreiking biedt ruimte om de gegevens over jouw school direct in te vullen.  

Video

Video: stap voor stap naar ambitieuze, maar realistische schooleigen doelen

In deze video wordt aan de hand van de fictieve basisschool De Regenboog uitgelegd hoe je stap voor stap ambitieuze schooldoelen kunt bepalen.
 1. Ga na wat de schoolweging van jouw school is

  Deze maat geeft in feite aan hoe complex jouw populatie is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent deze schoolweging voor elke schoolvestiging en onderwijslocatie op basis van kenmerken van de (ouders van) de leerlingen. Deze schoolweging is ook terug te vinden in Vensters, in het schoolrapport ‘Resultaten eindtoets’ in het ManagementVenster.

 2. Bepaal de behaalde resultaten voor 1F en 1S/2F voor lezen, taalverzorging en rekenen samen

  Bekijk de resultaten die jouw school behaalt. Kijk hierbij naar het percentage behaalde referentieniveaus van de drie laatst afgenomen eindtoetsen samen. De cijfers kun je vinden in Vensters.

 3. Bepaal de behaalde resultaten voor 1F en 1S/2F voor lezen, taalverzorging en rekenen afzonderlijk

  Vergelijk de behaalde percentages 1F en 1S/2F in stap 2 met het landelijk gemiddelde van scholen met dezelfde schoolweging en met de signaleringswaarde van de inspectie. Formuleer op basis van dit inzicht je eigen schoolambities voor  1F en 1S/2F. 

 4. Vergelijk de behaalde resultaten in stap 2 met die van vergelijkbare scholen en formuleer schoolambities

  Bepaal de behaalde percentages voor lezen, taalverzorging en rekenen afzonderlijk. Kijk hierbij naar de behaalde referentieniveaus van meerdere jaren samen. Vergelijk deze met de landelijk gemiddelden per vakgebied; wat valt je op?

 5. Vergelijk de behaalde resultaten voor lezen, taalverzorging en rekenen met die van vergelijkbare scholen en formuleer schoolambities

  Vergelijk de afzonderlijke percentages behaald voor lezen, taalverzorging en rekenen in stap 4 met het landelijk gemiddelde van scholen met dezelfde schoolweging. Formuleer op basis van dit inzicht je eigen schoolambities per vakgebied.

 6. Acties met betrekking tot het werken aan schoolambities

  Als je helder hebt wat de ambities van de school zijn, kun je gaan kijken welke concrete acties je kunt ondernemen om die ambities te verwezenlijken. 

Gebruik Vensters voor het bepalen van je ambities

De referentieniveaus van je school zijn te vinden in Vensters PO. Daar krijg je op handige manier inzicht in alle onderwijsresultaten.

In onderstaande instructievideo wordt stap voor stap uitgelegd hoe je met hulp van Vensters de stappen uit de handreiking Stap voor stap naar schooleigen doelen doorloopt. 

Video

Vensters: Instructievideo resultaten eindtoets

In Vensters PO zijn de referentieniveaus van jouw school te zien. Deze video legt uit hoe je ze vindt.