Vraaggericht werken vanuit ICT

Article type
Artikel
Publicatiedatum
Jongen en meisje met koptelefoon

Waar heeft iemand behoefte aan? Hoe kan hij of zij verder komen? Dat zijn vragen die in het onderwijs van Dynamiek Scholengroep centraal staan, maar ook bij de inzet van ICT en de manier van werken van het ICT-team en de iCoaches.

Informatiemanager Mieke Engelbertink vertelt over de omslag die de Scholengroep aan het maken is. “We richten ons op ‘ontdekkend leren’. We investeren nu bijvoorbeeld ook op het leren begrijpen van data, naast het overbrengen van feitenkennis. Dat begint al in de onderbouw.”

Ze illustreert deze ontwikkeling met een voorbeeld. “Ken je ‘Bas gaat digitaal’? Dat is een spel op een diskette uit 2004 voor de onderbouw. Dat wordt nu: ‘Bas is digitaal’. De tijden zijn veranderd. En ‘Bas’ heeft een actieve houding, hij wil wat. Daar moeten wij met ons onderwijs op aan sluiten.” 

Veel animo

In de laagste groepen speelde ICT lang niet zo’n grote rol. Dat is duidelijk aan het veranderen. Mieke Engelbertink: “Neem het Onderbouw-netwerk. Dat klopte bij ons aan met de vraag hoe de leden ICT actiever in konden zetten in de klas. Ze leerden hoeveel data ze konden halen uit bepaalde middelen, weten nu beter wat er te koop is en wat ze ermee kunnen doen. Hoe mooi!” 

Pizza-party

Dynamiek geeft basisinformatiebijeenkomsten over ICT. “Leraren gaven aan meer te willen weten over de Cloud, tablets of wachtwoordkennis. Dat werkte heel goed. En er kwamen weer nieuwe vragen op. We geven nu ook vervolgcursussen, bijvoorbeeld over bestandsbeheer, werken met office 365 of mediawijsheid. De collega’s komen, na werktijd, omdat ze graag willen leren. Bij Dynamiek wordt alleen nog ‘op maat’ geleerd.” 

Het ICT-team organiseerde ook een pizza-party, natuurlijk op aanvraag. Twee cursussen op ICT-gebied, met een pizza ertussen. “De leraren willen vooruit. Snappet is een goede basis, maar er is zoveel meer.” 

Collega’s laten leren

Dynamiek heeft een ingewikkelde infrastructuur, aldus Mieke. Dit komt door het grote aantal vestigingen en de vrijheid die scholen hadden om hun eigen ICT in te richten. Het grotere aantal devices en systemen - Microsoft, Google en ZuluDesk (beheersysteem voor mobiele apparaten) - levert veel beheer op. Ook daar gaat het ICT-team zoveel mogelijk vraaggericht mee om. 

“We hebben voor ICT-vragen een centraal meldsysteem ingericht. Dat voelt misschien wat zakelijk, maar hierdoor hebben we meer overzicht en het creëert ruimte om ook andere dingen te doen. Voor meerdere scholen tegelijk. We zien steeds vaker een ander soort vragen komen: van ICT-techniek naar inhoud.”

“We gaan van ontzorgen (u heeft een probleem en we lossen het direct op) naar faciliteren (we leren hoe u het zelf op kunt lossen). We waren voorheen erg dienstverlenend, nu willen we investeren in het leren van collega’s. Zodat ze basisvragen over ICT meteen zelf aan kunnen pakken en weer verder kunnen met hun werk.”