Onderwijsresultatenmodel

dossier

Het onderwijsresultatenmodel van de Inspectie van het Onderwijs is in 2020 vernieuwd. Iedere school heeft voortaan een eigen signaleringswaarde die past bij de leerlingpopulatie. Werk je op jouw school ook al met dit model? En weet je dat de PO-Raad hierbij ondersteuning kan bieden? Samen werken we aan hogere ambities. 

Deel op sociale media