PCOU Willibrord werkt samen met private partijen aan een innovatielab

Innovatievraag
jongetje programmeren

Hoe komen we tot een innovatielab Digitale Geletterdheid, waarbij een duurzame samenwerking tussen publiek en privaat het uitgangspunt is?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Veel scholen en leraren zoeken manieren om digitale geletterdheid te integreren in hun onderwijs. Het digitaal vaardig maken van leerlingen vraagt echter ook om digitale vaardigheden van leraren. Om beide groepen te laten kennismaken en experimenteren met digitale geletterdheid, wil PCOU Willibrord een innovatielab ontwikkelen in nauwe samenwerking met publieke en private partijen. Het lab is niet voorbehouden aan het onderwijs, maar wordt ook opengesteld voor inwoners en bedrijven van Utrecht. 

Startdatum

19 februari 2020

PCOU Willibrord wil een innovatielab ontwikkelen. Daar kunnen zowel leerlingen als leraren, onder leiding van experts, kennismaken en experimenteren met digitale geletterdheid. De activiteiten sluiten aan bij de (te ontwikkelen) leerlijn digitale geletterdheid.

De bedoeling is dat het innovatielab na de pilotfase ook opengesteld wordt voor alle inwoners en medewerkers van bedrijven in Utrecht, zodat ook zij kunnen profiteren van de ontwikkelde kennis en mogelijkheden krijgen om digitaal vaardiger te worden. Daarmee wil PCOU Willibrord een steentje bijdragen aan het verkleinen van de digitale kloof bij kinderen en in de stad Utrecht.

Beoogde resultaten

  • Een plan van aanpak voor het innovatielab. Hierin moet onder andere naar voren komen hoe de samenwerking tussen publiek (primair en voortgezet onderwijs, gemeente) en privaat (lokale en commerciële bedrijven, experts) vorm kan krijgen
  • Activiteiten die passen bij (de leerlijn) digitale geletterdheid en die geïntegreerd en op verschillende niveaus aangeboden kunnen worden
  • Een lerend netwerk waarin professionals uit primair en voortgezet onderwijs samen een leerlijn digitale geletterdheid ontwikkelen
  • Het (binnen 1,5 jaar) daadwerkelijk opstarten van het innovatielab in samenwerking met verschillende partijen

Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om digitaal vaardig te worden, zodat zij voorbereid zijn op de toekomst waarin digitale vaardigheden een grote rol spelen. Om dit te realiseren wil PCOU Willibrord digitale geletterdheid een plek geven in het onderwijs op al haar 41 scholen (30 primair onderwijs en 11 voortgezet onderwijs). Een struikelblok hierbij is dat niet alle leraren al voldoende digitaal geletterd zijn. Het op te zetten innovatielab moet bijdragen aan de digitale geletterdheid van zowel de leraren als de leerlingen. 

Om het innovatielab een duurzaam karakter te geven, zoekt PCOU Willibrord samenwerking met de gemeente, bedrijven en andere partners in zowel de publieke als private sector. Het idee is dat er al veel kennis beschikbaar is, maar dat deze beter verbonden kan worden. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van ‘Communities of Practices’, bijeenkomsten waar leerlingen en leerkrachten van verschillende scholen samenkomen en die vooral bedoeld zijn om nieuwsgierigheid te prikkelen.

Volg de ontwikkelingen ook via de Instagram van het innovatielab.

tekening  Innovatielab PCOU Willibrord

Innovatielab