LEV-WN zoekt een portfolio waarin de brede ontwikkeling van het kind centraal staat

Innovatievraag
Jongen achter laptop

Hoe kunnen we de brede ontwikkeling van leerlingen monitoren en zichtbaar maken, zodat kind, ouders en leraar eigenaar worden van het leerproces?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Vereniging LEV-WN wil de brede ontwikkeling van kinderen beter monitoren en zichtbaar te maken. Het traditionele rapport - met cijfers en letters voor cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling - sluit onvoldoende aan bij deze ambitie. Een digitaal portfolio biedt meer inzicht en zorgt voor eigenaarschap bij leerlingen en ouders. Wat zijn de mogelijkheden? En hoe pak je dit veranderproces aan? 

Startdatum

19 februari 2020

Basisschool Het Christal, onderdeel van LEV-WN, werkt met traditionele rapporten. De leraar geeft leerlingen een beoordeling voor de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. De Cito scores gaan ook mee naar huis. Dit past niet bij de visie van de school en het bestuur op toekomstgericht onderwijs, waarbij het kind, ouders en leraar eigenaar zijn van het leerproces. Bovendien heeft LEV-WN als ambitie om te werken met doorgaande leerlijnen en in betere samenwerking met voorschoolse opvang en middelbare scholen.

Daarom wil Het Christal de brede ontwikkeling van leerlingen beter monitoren en zichtbaar maken. Werken met een digitaal portfolio als monitor- en rapportagemiddel zou hier goed bij passen. Het aanbod is echter enorm en er is behoefte aan meer kennis en expertise om tot goede functionele eisen voor een digitaal portfolio te komen.  

De vraag naar een ander digitaal monitor- en rapportagemiddel speelt ook voor andere scholen van LEV-WN en landelijk. De uitkomsten van de innovatievraag, waaronder mogelijk een kijkwijzer digitale portfolio’s, gaat Het Christal delen met de sector.

Beoogde resultaten

  • Draagvlak onder leraren en ouders voor het gaan werken met een andere monitoring- en rapportagetool
  • Een gedegen proces en onderzoek (bijeenkomsten, interviews, vragenlijsten, literatuurstudies etc.) die leiden tot het kunnen kiezen voor het best passende digitale portfolio
  • Deelbare opbrengsten voor andere scholen en besturen, waaronder bijvoorbeeld een kijkwijzer digitale portfolio’s en een marktonderzoek naar de beschikbare producten, inclusief overzicht van kosten, overeenkomsten en verschillen

Het Christal start vanuit de basis: door goed te kijken naar de huidige situatie en de visie op toetsen en leren. Daarnaast heeft de school veel aandacht voor het betrekken van leerlingen, leraren en ouders in het verbeterproces. De kennis en onderzoeken die al beschikbaar zijn, worden gebruikt in het onderzoek naar het best passende monitor- en rapportagemiddel. Ook kijkt Het Christal naar de product- en proceseisen en naar het besluitvormingsproces. Bij de innovatievraag/interventies wordt het netwerk van OICT’ers (onderwijskundig ICT’ers) en andere schoolleiders van LEV-WN volop betrokken. Deze onderwijsinhoudelijke netwerken zijn erg succesvol voor de samenwerking binnen de organisatie.  

LEV staat voor Liefde En Vertrouwen en de leus van het schoolbestuur is ‘Geloof in ontwikkeling’. Dit past volgens projectleider Vincent Verkuil helemaal bij deze innovatievraag. “Als je christelijk bent, dan geloof je dat kinderen uniek zijn en gemaakt zijn met ieder een eigen talent. Ook zien wij het als onze taak hen te helpen om hun talenten te ontwikkelen.” Op de gevel van de school staat dan ook ‘Groeien, geloven, stralen’. “Wij willen alle kinderen écht zien en we willen dat ze trots zijn op hun ontwikkelingen. Het nieuwe portfolio gaat ons helpen om de transitie te maken van leerstofgericht- naar kindgericht onderwijs.”