LEV-WN zoekt een portfolio waarin de brede ontwikkeling van het kind centraal staat

Innovatievraag
Kind achter laptop

Hoe kunnen we de brede ontwikkeling van leerlingen monitoren en zichtbaar maken, zodat kind, ouders en leraar eigenaar worden van het leerproces?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Vereniging LEV-WN wil de brede ontwikkeling van kinderen beter monitoren en zichtbaar te maken. Het traditionele rapport - met cijfers en letters voor cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling - sluit onvoldoende aan bij deze ambitie. Een digitaal portfolio biedt meer inzicht en zorgt voor eigenaarschap bij leerlingen en ouders. Wat zijn de mogelijkheden? En hoe pak je dit veranderproces aan? 

Status

Afgerond
April 2021

Vanuit de wens om de brede ontwikkeling van leerlingen beter te monitoren en zichtbaar maken, ging  Basisschool Het Christal op zoek naar een digitaal portfolio als monitor- en rapportagemiddel. Met behulp van de toolkit Verkenning Digitaal Portfolio van Kennisnet, aangevuld met eigen onderzoek en stappen, kwam het team tot een scherpe vraagstelling en bijbehorende set van eisen voor het digitaal portfolio. Het proces dat het projectteam heeft doorlopen is vertaald naar praktische stappen in een keuzehulp die andere scholen kan helpen bij hun zoektocht naar een passend digitaal portfolio.  

Dit zijn de resultaten van de innovatievraag  

  • Het team heeft een goed beeld van wat het werken met een digitaal portfolio moet opleveren voor Het Christal en hoe dit bijdraagt aan de transitie van leerstofgericht naar kindgericht onderwijs. 

  • Een gedegen proces en eigen onderzoek heeft geleid tot een concrete set van eisen voor een monitoring- en rapportagetool die recht doet aan het complete kind.  

  • Een keuzehulp waarvan elke school die wil gaan werken met een digitaal portfolio gebruik kan maken, inclusief literatuurstudie en marktverkenning.   

  • Er is een nieuwe werkgroep op bestuursniveau die zich bezighoudt met hoe scholen zicht gaan geven op brede ontwikkeling van kinderen. In deze werkgroep krijgen ook de opbrengsten van de innovatievraag een plek.  

Tips 

Zelf aan de slag met een innovatievraag op het gebied van kindgericht onderwijs? Dit zijn de tips van LEV-WN:  

  • Ga op zoek naar de vraag achter de vraag voordat je je verliest in het aanbod van digitale portfolio’s. Stel eerst vast waarom je een digitaal portfolio wil en hoe dit kan bijdragen aan de ambities van de school.  

  • Maak gebruik van de digifoliowijzer om de ontwerpeisen voor een digitaal portfolio scherp te krijgen.  

  • Laat de implementatie van een digitaal portfolio hand in hand gaan met de ontwikkeling van een schoolcultuur die erop gericht is dat kinderen zelf aan de slag te laten gaan met hun ontwikkeling. 

Wil je sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met Vincent Verkuil, directeur op Basisschool Het Christal. 

 

Meer zicht op de brede ontwikkeling van kinderen met een digitaal portfolio

Interview

Basisschool Het Christal zocht uit hoe een digitaal portfolio als monitor- en rapportagemiddel kan bijdragen aan het monitoren en zichtbaar maken van de brede ontwikkeling van leerlingen.

Overleg leraren bij laptop

Het Christal start vanuit de basis: door goed te kijken naar de huidige situatie en de visie op toetsen en leren. Daarnaast heeft de school veel aandacht voor het betrekken van leerlingen, leraren en ouders in het verbeterproces. De kennis en onderzoeken die al beschikbaar zijn, worden gebruikt in het onderzoek naar het best passende monitor- en rapportagemiddel. Ook kijkt Het Christal naar de product- en proceseisen en naar het besluitvormingsproces. Bij de innovatievraag/interventies wordt het netwerk van OICT’ers (onderwijskundig ICT’ers) en andere schoolleiders van LEV-WN volop betrokken. Deze onderwijsinhoudelijke netwerken zijn erg succesvol voor de samenwerking binnen de organisatie.  

LEV staat voor Liefde En Vertrouwen en de leus van het schoolbestuur is ‘Geloof in ontwikkeling’. Dit past volgens projectleider Vincent Verkuil helemaal bij deze innovatievraag. “Als je christelijk bent, dan geloof je dat kinderen uniek zijn en gemaakt zijn met ieder een eigen talent. Ook zien wij het als onze taak hen te helpen om hun talenten te ontwikkelen.” Op de gevel van de school staat dan ook ‘Groeien, geloven, stralen’. “Wij willen alle kinderen écht zien en we willen dat ze trots zijn op hun ontwikkelingen. Het nieuwe portfolio gaat ons helpen om de transitie te maken van leerstofgericht- naar kindgericht onderwijs.”