Kindcentrum Moerschans zet extra ondersteuning in de klas in

Innovatievraag
Teacher with book

Hoe kunnen we extra ondersteuning in de klas het best organiseren?

Innovation question category

Anders organiseren

Op Kindcentrum Moerschans uit Hulst bieden een onderwijsassistente en extra leraren ondersteuning in de groepen. Hoe organiseren we dit zo handig en effectief mogelijk? En hoe kunnen zowel kinderen als leraren hier voordeel van hebben?  De Moerschans onderzocht het in een ontwikkelvraag. 

Status

Afgerond
Januari 2021

Kindcentrum Moerschans ging werken met duo's van leraren. Zij keken bij elkaar om mogelijke verschillen in lesgeven te zien en daarvan te leren.  Daarnaast werd het rekenonderwijs anders georganiseerd voor de combinatiegroepen 5/6 en 7/8. Op woensdagen gaf één leraar basisinstructie aan twee groepen. De andere leraar gaf kinderen die dat nodig hadden extra instructie, een verkorte instructie of extra uitdaging. Na zes tot acht weken evalueerden de duo’s.

In een ontwikkelvraag onderzocht Kindcentrum Moerschans hoe een andere organisatie in de klas kon zorgen voor betere leeropbrengsten. De ontwikkelvragen van de PO-Raad zijn een verkorte variant op de innovatievragen. Ze zijn bedoeld voor scholen die met een kort advies van een expert zelf weer een volgende stap kunnen zetten om hun onderwijs anders te organiseren. Aan het einde van deze ontwikkelvraag volgt een evaluatie en reflectie: welke inzichten heeft de Moerschans gekregen door kleine stappen te zetten? Hoe gaat het team verder en welke tips zijn er voor andere scholen? 

Extra mensen 

Moerschans is een kindcentrum met een peuterspeelzaal, basisschool en buitenschoolse opvang. Er komen veel kinderen die vanwege hun taalontwikkeling extra aandacht vragen. Om voor alle kinderen de beste groeimogelijkheden te creëren, zet de school extra mensen in binnen de groepen.  

Werkdrukgelden

De leraren van Moerschans hebben ervoor gekozen om de werkdrukgelden in te zetten voor extra mankracht bij de combinatiegroepen (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8) op woensdag.  Deze groepen worden dan vaak gesplitst, zodat er extra instructie gegeven kan worden aan een deel van de groep. Na schooltijd overleggen de duo-collega’s, onder andere om lessen voor te bereiden. Ook teamoverlegmomenten vinden dan plaats. Kindcentrum Moerschans wilde kritisch bekijken of de huidige organisatie zorgt voor de meest optimale opbrengsten.

Inzichten expertgesprek

De directeur en adjunct-directeur van Kindcentrum Moerschans hebben bij de start van hun ontwikkelvraag gesproken met expert dr. Nienke Woldman (Universiteit Wageningen). Daarin kwamen deze aanbevelingen naar voren: 

  • Visie: een schoolbrede visie op de inzet van extra ondersteuning is nodig. Die visie is aanwezig.
  • Extra instructie door experts: kies voor een andere organisatie en kijk naar wat in de groepen nodig is. De extra instructie voor taal, spellingen en rekenen kan dan gegeven worden door experts.
  • Inzet talenten: leraren die specifieke interesses of talenten hebben, kunnen deze inzetten voor extra instructie.
  • Co-teaching: door continu met elkaar in dialoog te zijn en te kijken bij elkaar, kun je meer leren van elkaar. Dit zorgt voor specialisatie in de diepte.
  • Tijd voor ontwikkeling: door ondersteuners (onderwijsassistente/extra leerkrachten) een ochtend per maand vrij te plannen, kunnen zij zich beter voorbereiden en verder specialiseren.