Stichting Blosse stimuleert innovatief organiseren

Innovatievraag
Techniekles

Hoe kunnen we innovatie in de organisatie zo goed mogelijk ondersteunen als bestuur, directie en innovatiegroep?

Innovation question category

Anders organiseren

Stichting Blosse gelooft in een systemische aanpak: mensen zijn onderdeel van een geheel en willen erbij horen. In een veilige omgeving voel je je gemotiveerd en nieuwsgierig, zoek je de verbinding, neem je eigen regie en wil je blijven groeien. Deze essentie ziet Blosse als de basis voor de ontwikkeling van kinderen én medewerkers. Door ruimte te bieden aan leren van en met elkaar, ontstaat een cultuur waarin samen blijven groeien vanzelfsprekend is. Maar wat is, vanuit deze besturingsfilosofie, een passende aanpak om innovatie te stimuleren?

Status

Afgerond
Januari 2021

Een innovatiegroep - bestaande uit een bestuurder en zes directeuren - heeft in 2020 de opdracht gekregen om 'innovatief organiseren' binnen Blosse te stimuleren.  Hierbij moest de organisatiefilosofie leidend zijn. Vragen die naar voren komen: wat zijn hierbij de rollen van bestuur, directie en innovatiegroep? Welke aanpak is passend per rol? En wat hebben de betrokkenen van elkaar nodig, en wat niet? Blosse is daarom op zoek gegaan naar handvatten.

Daarnaast wilde de stichting in beeld brengen wat de randvoorwaarden en kaders zijn  voor de beweging naar innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van regie, facilitering en autonomie. Door oog te hebben voor wat innovatie vraagt van leraren, pedagogisch medewerkers en HR, wilde de organisatie toewerken naar een klimaat waarin innoveren een tweede de natuur is. Dit altijd met als doel om de kwaliteit van het onderwijs te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Beoogde resultaten

  • Handvatten voor bestuurders, directies en de innovatiegroep om innovaties te stimuleren
  • Meer inzicht in de randvoorwaarden en kaders hiervoor
  • Een concreet en compact hulpmiddel waarin mogelijke interventies staan beschreven 
  • Inspiratie voor de sector door het delen van de werkwijze en de opbrengsten

Stichting Blosse uit Heerhugowaard biedt opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar. De organisatie heeft ruim duizend medewerkers, verdeeld over 28 kindcentra en een servicebureau, die zich elke dag richten op één taak: 'ieder kind de mogelijkheid bieden om het beste uit zichzelf te halen'.

Een van de kernwaarden van Blosse is vooruitstrevendheid: de wil om continu te blijven verbeteren. Blosse investeert volop in innovatie en ‘innovatief organiseren’ is een van de speerpunten uit het strategisch beleidsplan 2020-2023. Daarbij vormen de visie van Blosse, de ontwikkelingen in de maatschappij en wetenschappelijke onderbouwing de kaders.