De Haagse Scholen zet ICT in om kinderen bewegend te laten leren

Innovatievraag
kinderen met armen om elkaar heen

Hoe kunnen we kinderen meer bewegend laten leren met behulp van ICT?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Bewegen heeft positieve effecten op de leerprestaties, ontwikkeling, concentratie en natuurlijk gezondheid van kinderen. De realiteit is echter dat kinderen de afgelopen jaren juist minder zijn gaan bewegen en dat hun schermtijd flink gestegen is. Door het slim combineren van bewegen en ICT ontstaan er kansen. Maar hoe pak je dit aan?

Startdatum

19 februari 2020

De Haagse Scholen ziet kansen in het combineren van bewegen en ICT. De verwachte winst zit in een betere concentratie, betere leerprestaties en fysieke gezondheidsverbetering van kinderen.

  De infrastructuur en hardware binnen de school zijn op orde. Maar op het gebied van ICT-bekwaamheid van leraren valt er nog winst te behalen. Er zijn daarom scholingsbijeenkomsten en dit jaar gaan leraren kennis maken met verschillende werkvormen om ICT in te zetten in de klas. De bedoeling is dat leraren gaan onderzoeken hoe ze bewegend leren en ICT aan elkaar kunnen koppelen.

  Beoogde resultaten

  • Draagvlak en enthousiasme bij leraren over het nut van bewegend leren met ICT
  • Het combineren van bewegend leren met ICT door bijvoorbeeld het gebruik van een Active Floor
  • Bewegend leren en ICT slim combineren en integreren, om extra werkdruk te voorkomen

  De Haagse Scholen is een groter schoolbestuur in regio Den Haag waarin het belang van goed gebruik van ICT wordt gestimuleerd. Zo ook op de Prinses Marijkeschool. De school staat in een Haagse wijk met een hoge armoedegrens. Kinderen zijn zelden lid van een sportvereniging en spelen niet of weinig buiten. Overgewicht is er een serieus probleem, net als de onderontwikkeling van de grove motoriek. De school ziet een kans in het combineren van bewegend leren met ICT. 

  Op dit moment denkt de Prinses Marijkeschool aan het inzetten van een Active Floor, een mobiel apparaat met educatieve beweeg- en leergames. De spellen zijn door de leerkracht aan te passen op niveau, groep, onderwerp of vakgebied. Door samen te spelen versterken kinderen hun motorische, sociale en cognitieve vaardigheden. Met de Active Floor wil de school beweging en ICT structureel aan elkaar verbinden.