Goed Worden, Goed Blijven Plus

Opleidingstype
Ondersteuningstraject
Thema
 • Regie op onderwijskwaliteit
 • Onderwijsresultatenmodel
Voor
 • Bestuurders
 • Overig
 • Schoolleiders
Door
PO Raad
Kosten
Gratis
Begindatum
Vanaf
Locatie
Op locatie

Heeft jouw school de basis op orde, maar liggen de onderwijsresultaten gevaarlijk dicht bij de signaleringswaarde? In het schooljaar 2021/2022 kan je je aanmelden voor kosteloze begeleiding voor scholen met resultaten die dichter bij de ondergrens liggen dan bij het landelijk gemiddelde. Het traject kan dan doorlopen worden tot en met schooljaar 2022/2023.  Samen werk je aan het formuleren en realiseren van ambitieuze doelen die passen bij jouw school.  

Goed Worden, Goed Blijven Plus (GWBG+) biedt ondersteuning voor scholen met een voldoende score, maar die dichter bij de signaleringswaarde dan bij het landelijk gemiddelde. Dit schooljaar is er nog ruimte om meerdere scholen te begeleiden. Het programma betaalt de kosten hiervoor.  Een onderzoeksbureau volgt het verbetertraject van elke individuele school zodat  straks helder is werkt, wat niet werkt, en waarom.   

Al tien jaar ondersteunt de  PO-Raad met het programma  Goed Worden, Goed Blijven  (GWGB) scholen als  zij van de inspectie de beoordeling ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ hebben gekregen, om zo snel als mogelijk is van de onvoldoende beoordeling af te komen.   Nu is er dus ook ondersteuning voor scholen met een voldoende. 

Iets voor jouw school? 

Met het resultatenmodel van de Onderwijsinspectie kun je de leerresultaten van jouw school systematisch in kaart brengen en analyseren. Daardoor zie je hoe jouw school scoort ten opzichte van anderen en kan je op een onderbouwde manier keuzes maken voor de toekomst. Scoor je dichter bij de signaleringswaarde dan bij het landelijk gemiddelde, dan is het misschien tijd om ambitieuzere schooldoelen te stellen en gebruik te maken van het aanbod van GWGB+. 

Wat houdt de ondersteuning in? 

 • Meld je aan voor het programma via de site van de PO-Raad.  Op het formulier vul je je school- en bestuursgegevens in en de berekening van de resultaten van je school. Hierna ontvang je een ontvangstbevestiging. Een programmamedewerker van de PO-Raad neemt daarna binnen een week contact op voor een afspraak.    
   
 • Een programmamedewerker van de PO-Raad komt langs voor een kennismakingsgesprek.  Centraal staan de wederzijdse verwachtingen en achtergrondinformatie over de school en de resultaten. Hierna wordt de aanmelding definitief gemaakt.
   
 • Op basis van de  gegevens uit het kennismakingsgesprek, word je in contact gebracht met een expert die past bij je school. De experts die werken voor het programma zijn goed thuis in het onderwijs en ervaren in het begeleiden van scholen. 
   
 • Je maakt als school een zelfevaluatie aan de hand van een format. De expert kijkt mee en kan,  afhankelijk van je wensen, hulp bieden . Door bijvoorbeeld klassenbezoeken af te leggen met iemand van de school. Of mee te kijken naar de LVS-resultaten. Zo ontstaat een goed beeld van de beginsituatie (0-meting) en de hulpvraag. 
   
 • Samen met de expert stelt je school een plan van aanpak of verbeterplan op. Ook hiervoor gebruik je een format. In het plan wordt duidelijk wat je school gaat doen de komende periode, maar ook wat de expert oppakt. Je verbetert de leerresultaten door keuzes te maken in het aanbod en de manier waarop de leerstof wordt aangeboden. In het plan van aanpak kan bijvoorbeeld staan dat de expert een studiedag leidt over bepaalde onderwerpen, een paar leraren intensief begeleidt, meewerkt met de intern begeleider of een coach is voor de directeur.  
   
 • Samen met de expert ga je aan de slag om het beste te halen uit je leerlingen en de ambities van de school te verwezenlijken. Werken vanuit een plan van aanpak geeft nieuwe energie, zeker als doelen worden behaald. 
   
 • Het onderzoeksbureau van het programma zal na ongeveer een half jaar en na afloop van het traject (na ongeveer een jaar) vragen hoe het staat met de resultaten. Zo leren we van elkaar.  

Gebruikmaken van het ondersteuningstraject

Kijk of je school in aanmerking komt voor het ondersteuningsprogramma van Goed Worden, Goed Blijven Plus, bespreek het met je team en meld je aan! Heb je nog vragen? Stel ze per e-mail