Aanpak heropening van de scholen tijdens de coronacrisis - sociaal pedagoog Bert Smits

video

Net als in Denemarken,  starten de scholen in Nederland en Vlaanderen gefaseerd  weer op in mei.  Maar hoe pak je dat aan? En welke vraagstukken kom je tegen?  In deze video biedt sociaal pedagoog Bert Smits handvatten die je helpen om tot een draaiboek te komen. Interessant daarbij: hij  vertelt vanuit een Vlaams perspectief. Wat kunnen we leren van onze buren? 

Meer over Bert Smits 

Bert Smits is sociaal pedagoog met een passie voor leer– en veranderprocessen. Een rode draad in zijn loopbaan vormt het onderwijs.  Al jaren begeleidt hij (hoge)scholen in Vlaanderen en Nederland op het vlak van curriculumontwikkeling, teamwerking, onderwijsbeleid, visievorming en fusies en samenwerking. Hij is oprichter van het Mysterie van Onderwijs, een  platform dat onderwijsinnovatie van onderuit wil stimuleren, en van Schoolmakers. Schoolmakers is een coöperatie die scholen begeleidt bij pedagogisch-didactische vraagstukken en schoolontwikkeling. Daarnaast is Bert Smits mede-auteur van boeken zoals 'De Jeugd is Tegenwoordig', 'Ik was 10 in 2015' en 'Iedereen Schoolmaker, investeren in samen leren'. Naast begeleidingswerk in het onderwijs begeleidt Bert maatschappelijke transitieprocessen vanuit het netwerk Peerenboom.

Bronnen

  • Nieuwsbrief Klasse Schooldirect uit België over de herstart van scholen in coronatijd.  
  • De website van Schoolmakers geeft links en tips over bijvoorbeeld digitaal lesgeven, preteaching en lesgeven in coronatijd. 
  • Begeleiders zonder Grenzen is een platform dat onderwijsbegeleiders, onderzoekers en experts samenbrengt. Ze zetten zich in om gedurende deze coronatijd zo snel mogelijk een antwoord op je onderwijsvraag te formuleren. Je kunt ook je plan of idee toetsen bij de experts.