Risico's en kansen voor online leren - onderzoeker Gino Camp

video

Afstandsonderwijs biedt veel mogelijkheden, maar er zijn ook valkuilen, zo vertelt Gino Camp in deze video.  Hoe kun je deze vermijden? Bereid je lessen goed voor en denk na over de leeractiviteiten die je inzet. 

Over Gino Camp 

Dr. Gino Camp is universitair hoofddocent onderwijspsychologie aan de Open Universiteit en doet onderzoek naar effectieve leerstrategieën en hun toepassing in de praktijk. Een aantal jaar geleden was hij betrokken bij de opzet van het onderwijsmodel van de Open Universiteit, waarin online activerend leren centraal staat. Recent ontwikkelde hij met een Comenius fellowship een tool voor adaptieve formatieve toetsing in online onderwijs. Hij is daarnaast medeauteur van het boek Wijze Lessen over effectieve didactiek.

Meer weten?