Sociaal-emotioneel leren op afstand - pedagoog Kees van Overveld

video

Wat is de sociaal-emotionele impact van het volgen van thuisonderwijs? Kees van Overveld geeft tips hoe je met leerlingen gestructureerd in gesprek kunt gaan.  

Over Kees van Overveld

Kees van Overveld is eigenaar van een trainingsbureau voor het onderwijs. Daarnaast werkt hij als hogeschooldocent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek (HU). Kees is gepromoveerd op een onderzoek naar agressie bij jongens en heeft hij een brede deskundigheid opgebouwd rondom gedragsproblematiek bij kinderen en jongeren, sociaal-emotioneel leren, agressie en pesten. Kees is auteur van vele artikelen en hij schreef boeken als ‘Groepsplan gedrag’ (PO- en VO- versie), ‘SEL. Sociaal -emotioneel leren als basis’ en ‘Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep’. 

Meer weten? 

  • Lees het SEL-boek van Kees van Overveld.
  • Bekijk het Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice van Durlak, Domitrovich, Weissberg en Gullotta (Eds.) (New York/London, Guilford Press, 2015)
  • Het Collaborative for Academic, Social and Emotional Learing (CASEL) introduceerde in 1994 de term Social Emotional Learning (SEL): acties die scholen kunnen ondernemen om leerlingen emotioneel en sociaal competenter te maken. Op de website van de CASEL  staat veel wetenschappelijk onderzoek over het effect van SEL op de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
  • Leraar 24 vat de ontwikkeling van sociaal emotioneel leren in primair onderwijs samen.