Tutorial speciaal voor ouders over afstandsonderwijs- ontwikkelingspsycholoog Steven Pont

video

Veel ouders hebben er een taak bij in de coronacrisis: zij geven thuis les aan hun kinderen. Best wel eens lastig, ook die combinatie met werk en zorg. Steven Pont geeft tips aan ouders én kinderen om hiermee om te gaan.

Over Steven Pont

Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog. Hij schreef onder meer de boeken ‘Mensenkinderen’ en ‘De do’s en don’ts van de opvoeding’. Steven kijkt naar de opvoeding en ontwikkeling van kinderen vanuit twee invalshoeken: de ontwikkelingspsychologie (beschrijft gedrag meer vanuit het individu) en de systeemtheorie (juist gericht op het belang van de sociale omgeving).