6 tutorials over kansrijk adviseren

Article type
Aan de slag
Publicatiedatum

Een kansrijk, passend schooladvies geven, hoe doe je dat in deze coronatijd? Het Lerarencollectief kreeg hierover veel vragen en maakte samen met pedagoog Pedro de Bruyckere een serie tutorials  met de naam 'Beter adviseren'.  Drie leraren uit groep 8 geven hierin handvatten en tips over kansrijk adviseren. 

In oktober 2020 bracht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met andere onderwijspartners de handreiking schooladvisering uit. Hierin is literatuur verzameld over de overgang van po naar vo; geschikt voor leraren die zich voor het eerst bezighouden met de schooladviezen, maar ook voor hen die hierover willen reflecteren.  

Het Lerarencollectief, OCW en de PO-Raad hebben deze handreiking samen met pedagoog  en onderzoeker Pedro de Bruyckere vertaald naar zes tutorials voor schoolteams. Hierin delen drie leraren van groep 8 - Arco Harink, Dymphy Weerstand en Marco de Leeuw - hun visie en ervaringen  over kansrijk adviseren. 

Leraar Arco Harink: passend advies

Arco Harink (leraar groep 8) vertelt in vierenhalve minuut 'waarom elke leerling een zo passend mogelijk advies verdient'.

Leraar Dympy Weerstand: mogelijkheden zien

Dymphy Weerstand (leraar groep 8) presenteert in zes minuten 'waarom we leerlingen te hoog of te laag inschatten en welke leerlingkenmerken we meenemen binnen onze adviezen'.

Video

Leraar Marco de Leeuw: input advies

Marco de Leeuw (leraar groep 8) presenteert in ruim 3 minuten welke gegevens we waarom wel en niet mee moeten nemen in het opstellen van het advies. 

Video

Leraar Marco de Leeuw: toekomstgericht advies

Marco de Leeuw (leraar groep 8) presenteert in ruim 2 minuten of je met het opstellen van je advies rekening houdt met de gegevens van nu of met mogelijkheden in de toekomst

 

Video

Leraar Arco Harink: misvattingen over advies

Arco Harink (leraar groep 8) gaat in op enkele misvattingen binnen de schooladvisering (vier minuten). 

Video

Leraar Dymphy Weerstand: uitdagingen

Dymphy Weerstand (leraar groep 8) gaat in op de uitdagingen rond de advisering in tijden van corona (vier minuten).

Video

Meer weten?