Op de Synergieschool komt regulier en speciaal basisonderwijs samen

Article type
Interview
Publicatiedatum

De Synergieschool is een reguliere school, samengevoegd met speciaal basisonderwijs, in een gebouw zoals de Kamer van Behoeften in de Harry Potterboeken: het past zich aan aan wat je nodig hebt. Een gebouw waar je als buitenstaander even aan moet wennen, maar waar de kinderen moeiteloos (alle ruimtes hebben een kleur) hun weg vinden.

Er zijn, op de achtergrond, een visie en een leidraad, maar een vaststaand concept, daar wil schooldirecteur Jet Dekkers niet aan. Voor je het weet zit je met een systeem en moeten de kinderen zich weer aanpassen. De Synergieschool werkt juist andersom: hier past de school zich aan aan de kinderen. ‘We willen blijven kijken naar de leerlingen die binnenkomen. Wat hebben die nodig? We willen niet praten óver kinderen, maar mét kinderen. Elk kind is uniek. Dat is het uitgangspunt. Elk kind wordt begeleid naar de zone van naaste ontwikkeling. Op zijn of haar eigen niveau, en op zijn of haar eigen manier.’

Centrum voor Leven en Leren

Geen concept dus, maar wel een stip aan de horizon: op den duur wordt de Synergieschool een Centrum voor Leven en Leren. Een plek waar het kind nog meer dan nu de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past, zodat school een voorbereiding is op het leven ná de basisschool.

Veelzeggend: op de Synergieschool zit ongeveer een derde van de kinderen in het speciaal basisonderwijs, maar de kinderen zijn zich daar onderling niet van bewust. Zoals Jet Dekkers zegt: ‘Kinderen stoppen elkaar niet in hokjes’. Dat is ook nergens voor nodig. Zeker niet op de Synergieschool.

Alle kinderen speciaal

Het motto hier is ‘Samen als het kan, apart als het moet’. De ‘reguliere’ kinderen krijgen in principe les in de jaargroep. De sbo-kinderen kunnen daarbij aansluiten, maar er zijn ook speciale sbo-groepen. Er wordt voor elk kind apart gekeken wat het nodig heeft. Er zijn kinderen met lage, maar ook met hoge intelligentie. Die worden allemaal op hun niveau uitgedaagd om een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Er is dus geen vaste norm. Van elk kind wordt iets anders verwacht en elk kind heeft eigen doelen en een eigen voortgang. Dit geldt overigens ook voor so-leerlingen. Voor leerlingen met een visuele of auditieve beperking worden bijvoorbeeld extra middelen en ondersteuning in huis gehaald.

Onderwijsopzet

De Synergieschool is opgedeeld in vier units van verschillende leeftijdscategorieën en elke unit  bestaat uit 4 of 5 stamgroepen van zo’n 18 à 20 leerlingen. Binnen de units werkt de Synergieschool met groepsdoorbrekende niveaugroepen.

De leerlingen maken per week een eigen onderwijsplanning op hun iPad of Chromebook. Dat doen ze op donderdag of vrijdag, voor de hele volgende week. Rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen staan vast. In de middag kunnen leerlingen kiezen. Ze klikken op een tijdstip en zien dan bijvoorbeeld ‘Kernconcepten’, ‘Tekenen’, ’Expressie’ of ‘Werkplein’ (zelfstandig werken). Wie het eerst inschrijft, heeft de meeste keuze. Elke leerling heeft een Persoonlijk LeerPlan. Drie keer per jaar zijn er Ouder-Kind-Coach-gesprekken. Daarbij dient het Persoonlijk LeerPlan als leidraad. De leerlingen zijn ook bij die gesprekken aanwezig. Daarnaast is er een planningstool, waarin voor elke leerling staat welke les er is ingeroosterd, in welke ruimte en bij welke leerkracht (coach). Leerlingen kunnen zelf ook leerdoelen toevoegen, bijvoorbeeld ‘Ik wil leren hoe het zit met tijdverschil’. De leerlingen krijgen een iPad of Chromebook en werken ongeveer 20% van de lestijd digitaal. De iPad of Chromebook mag ook mee naar huis.

Meer lezen?

Nieuwsgierig geworden? De Vinckhuysenschool is één van de scholen die geportretteerd is in de brochure 'Conceptscholen - elkaar stimuleren tot leren'. Daarin lees je meer over hoe het onderwijs op deze school aansluit op de visie van orthopedagoog Luc Stevens en invulling geeft aan 21ste eeuwse vaardigheden, de inrichting van het gebouw, lestijden en veel meer. De portretten worden afgewisseld met informatieblokken met meer algemene informatie over conceptscholen vanuit verschillende invalshoeken. 

Waarin De Synergieschool goed is

  1. Alle kinderen doen mee - Regulier en sbo zitten door elkaar heen op een hele vanzelfsprekende manier. De leerlingen zijn gewend dat de een soms wat meer aandacht nodig heeft of op een andere manier leert.
  2. Persoonlijke ontwikkeling - Kinderen worden gestimuleerd hun zone van naaste ontwikkeling te verkennen. Dit is voor elke leerling anders. Er is volop ruimte om het onderwijs aan te passen aan het kind: een niveau hoger bij rekenen, of wat meer aandacht voor taal, dat kan allemaal.
  3. Een duidelijke visie, ook op lange termijn - De bedoeling is om de school te ontwikkelen tot een integraal kindcentrum, waarin het onderwijs nóg meer in dienst staat van het kind.