Overkoepelend dashboard: in één oogopslag zien waar een leerling staat

Article type
Interview
Publicatiedatum

Om leerlingen goed te ondersteunen in hun persoonlijke leerroute, moet je als leraar weten waar een leerling staat in de leerlijn. Basisschool het Palet in Almere onderzoekt daarom de mogelijkheden van een overkoepelend dashboard dat de ontwikkeling van de leerlingen helder in beeld brengt. Schooldirecteur Hans van Alphen en leerkracht Kim Bennewitz geven tekst en uitleg over de versnellingsvraag

Het Palet maakt zich sterk voor onderwijs voor een nieuwe tijd. Om kinderen goed te laten functioneren in de wereld van morgen. Daarom hanteert de school een onderwijsconcept dat ‘Onderwijs + Jij’ heet. Dit concept benadrukt de ontwikkeling van individuele talenten van leerlingen en kent een sterke digitale insteek.

Gepersonaliseerd leren

Hoe werkt dat in de praktijk? Kinderen op Het Palet krijgen zoveel mogelijk gepersonaliseerd onderwijs aangeboden met behulp van tablets en Chromebooks. Rekenen, taal, lezen, wereldoriëntatie: bij al deze vakken zetten de leerkrachten verschillende digitale leermiddelen in. “De iPad is een hulpmiddel waar leerlingen veel gebruik van maken”, vertelt Van Alphen. 

Data koppelen aan leerlijnen

Van Alphen: “Omdat onze leerlingen veel werken met digitale oefenapps en web-based pakketten, willen leraren de resultaten hieruit overzichtelijk in één dashboard terugzien, afgezet tegen de leerlijnen.” Daarbij mag het niet uitmaken met welke oefensoftware een leerling heeft gewerkt.

Om overzicht te krijgen in de oefenresultaten van leerlingen, moeten leerkrachten nu nog een kijkje nemen in verschillende systemen en vaak klikken om de data op de juiste plek te krijgen. “Dat moet sneller en efficiënter kunnen”, vindt Van Alphen.

Per leerling 37 keer klikken

“SchoolTool, Basispoort, ParnaSyss, Rekentuin, Taalzee, SmartRekenen, Nieuwsbegrip...”, somt Kim Bennewitz, leerkracht bij Het Palet, een aantal applicaties op. “Bij alles is het weer opnieuw inloggen, doorklikken, terug, weer opnieuw inloggen. Dat is per leerling zo’n 37 keer klikken.” Omdat sommige data, bijvoorbeeld de oefenresultaten, nog niet digitaal uitgewisseld worden, moet Bennewitz alles handmatig overtypen naar het leerlingdossier in ParnaSyss. “Ik probeer het hier op één plek te verzamelen, anders raak ik het overzicht compleet kwijt.” Per leerling zijn er ook nog 30 applicaties waar de leerkrachten helemaal geen data van ontvangen.

Bennewitz en Van Alphen stellen zich een overkoepelend dashboard voor waarin de resultaten van oefenmaterialen in één oogopslag in te zien zijn. “Eén overzicht zou ontzettend veel tijd schelen, én het werk kan sneller en beter”, zegt Bennewitz. Het dashboard geeft bijvoorbeeld de leerkracht een seintje wanneer een leerling een leerdoel behaald heeft, of juist niet. “Een leerkracht kan daarop de instructie aanpassen. Zo kunnen ze hun leerlingen veel beter volgen”, aldus Van Alphen

Haken en ogen

Een overkoepelend dashboard aan de hand van leerlijnen en leerdoelen bestaat nog niet voor het primair onderwijs. “Iedereen snapt dat het moet, maar het is best lastig om alle partijen bij elkaar te krijgen.” Dat komt omdat er een paar valkuilen zijn. Van Alphen merkt bijvoorbeeld dat er al snel discussies ontstaan over van wie de data nu eigenlijk zijn. Van de school? Van de leverancier? Ook is het nog niet eenvoudig om al die verschillende apps en softwarepakketten dezelfde taal te laten spreken. Anders kunnen de data uit de diverse middelen moeilijk vergeleken worden.
 
De schooldirecteur heeft goede hoop dat alle partijen er samen uitkomen. “Het is een hele nieuwe wereld, die heel spannend is. Maar als het straks lukt, dan hebben we een prachtig dashboard waar alle leraren in Nederland ontzettend blij mee zullen zijn.”