Zoektocht naar een overkoepelend dashboard

Article type
Artikel
Publicatiedatum

Wat is nodig om een overkoepelend dashboard te ontwikkelen aan de hand van leerdoelen? In een experiment onderzocht basisschool Het Palet in Almere met leermiddelenuitgevers en dashboardontwikkelaars de mogelijkheden. “Met dit experiment laten wij zien dat het kan.”

Een overkoepelend dashboard brengt resultaatgegevens uit verschillende leermiddelen samen in één overzicht. Het is anders dan een dashboard dat bij één leermiddel of methode hoort. Zoiets ontwikkelen is lastig, maar mogelijk. "Dit experiment laat zien dat het kan", zegt Hans van Alphen, schooldirecteur van Het Palet in Almere. 

Zoektocht naar overkoepelend dashboard

Van Alphen zoekt al langer naar een manier om een overkoepelend dashboard te realiseren. "Zo'n dashboard vermindert de werkdruk bij leraren. Zij hoeven niet meer in elk systeem een kijkje te nemen, maar zien in één overzicht de resultaten uit oefendata van leerlingen."

Door het indienen van een versnellingsvraag bij de PO-Raad en Kennisnet, kwam hij in contact met dashboardontwikkelaars Briter en LeerUniek. Samen met leermiddelenuitgevers Muiswerk en Oefenweb startten zij verschillende experimenten.

Het laatste experiment leverde twee klikbare prototypes op van een overkoepelend dashboard, waarin de resultaten uit oefendata van Muiswerk en Oefenweb zichtbaar zijn. De resultaten zijn gekoppeld aan de leerdoelen van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO).