SSPOH onderzoekt effectiviteit van database voor extern onderwijsaanbod

Innovatievraag
kind boek en computer

Hoe kunnen we ‘Niet stapelen, maar vervangen’ nog beter aan laten sluiten bij de wensen van gebruikers én de effecten meetbaar maken?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Of het nu een museum is of Staatsbosbeheer, allemaal organiseren ze onderwijsactiviteiten. In Den Bosch is dit aanbod verzameld in een database. Scholen zien direct welk leerdoel ze met een externe activiteit kunnen vervullen. Niet stapelen, maar vervangen dus! Maar hoe effectief is deze werkwijze eigenlijk? SSPOH zoekt het uit.

 

Startdatum

02 oktober 2019

SSPOH heeft een database ontwikkeld waarmee scholen kunnen bepalen welke onderdelen van methodes, leermiddelen en -activiteiten zij willen ‘inwisselen’ tegen leeractiviteiten van lokale, educatieve aanbieders. Dit vraagt om een veranderingsproces, zoals het werken met leerdoelen en relateren van activiteiten aan die leerdoelen. SSPHO onderzoekt of deze manier van werken aansluit bij de wensen en behoeften van leraren en hoe de database verbeterd en breder ingezet kan worden.

Gewenste resultaten

  • Meetbare effecten/opbrengsten van het traject ‘Niet stapelen, maar vervangen’, zowel kwalitatief als kwantitatief
  • Een handreiking en aanbevelingen voor verdere implementatie van ‘Niet stapelen, maar vervangen’ bij alle 50 basisscholen in ’s-Hertogenbosch en uitrol naar andere regio's
  • Een betere aansluiting van het traject op de behoeften van scholen en Bossche Educatieve Makelaars 

In de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch (SPOH) werken vier schoolbesturen samen: ATO Scholenkring, SIGNUM, Leijestroom en Filios Scholengroep. Ook de basisscholen Iman Albogari, Antonius Abt en de Vrije School zijn in de stichting vertegenwoordigd.

Voortgekomen uit een versnellingsvraag

Elke dag krijgen de basisscholen een aanbod voor leerzame projecten op het gebied van gezondheid, technologie, sport, cultuur en natuur van Bosche educatieve partijen (GGD, bibliotheek, NME-centrum, etc.). Inmiddels wordt op 33% van de scholen het externe aanbod ingebed in het onderwijs en gekoppeld aan leerlijnen en leerdoelen van SLO. Zij zijn de afgelopen jaren aan de slag gegaan met de versnellingsvraag ‘Niet stapelen, maar vervangen.  Een van de gewenste resultaten van deze versnellingsvraag was de ontwikkeling van een gestructureerde database met zoekmachine. Maar hoe werk je daarmee in de praktijk?

Inmiddels bestaat er een intensieve samenwerking tussen alle partijen via een ‘model van zes bouwstenen. De bouwsteen Onderzoek en ontwikkeling is nog niet ver uitgewerkt, maar wel belangrijk voor het slagen van het traject. Daar is deze innovatievraag op gericht.

Het onderzoek is in eerste instantie kwalitatief: hoe denken kinderen, ouders en de leraren over de nieuwe aanpak en sluit het programma aan bij hun wensen en behoeften? Maar op termijn ook kwantitatief: wat zijn de effecten op de leeropbrengsten? Met de inzichten worden randvoorwaarden, succes- en faalfactoren inzichtelijk en kan de organisatie van samenwerkende partijen het proces verder verbeteren. 

Reacties

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.