Verslag versnellingsvraag: Hoe krijgen scholen inzicht in de leerlijn van leerlingen?

video

In een  versnellingsvraag heeft Stichting Rijdende School - samen met de PO-Raad en Kennisnet - in kaart gebracht hoe leraren het beste met leerlijnen kunnen werken. Ook zijn de eisen en randvoorwaarden geïnventariseerd voor een digitaal platform dat de methode-overstijgende voortgang van leerlingen helder weergeeft. Deze eindfilm brengt dit proces en de resultaten in beeld.

Om een kind optimaal te begeleiden hebben leraren inzicht nodig in waar het kind staat in het curriculum, methode-overstijgend. Die kennis is nodig om de individuele leerlijn te kunnen bepalen. Daarmee kan een leraar een kind beter begeleiden. Dat geldt voor elke leerling in het basisonderwijs, maar zeker voor circus- en kermiskinderen, die in de zomermaanden les krijgen in een Rijdende School.