5 inzichten uit de Monitor ICT-bekwaamheid leraren PO

Article type
Expertise
Publicatiedatum
Beeldmerk Monitor ICT bekwaamheid

Op 17 maart is de eerste rapportage over de Monitor ICT-bekwaamheid leraren PO gepubliceerd. Hoe kijken leraren naar hun huidige en toekomstige gebruik van ICT? Hoe vaardig zijn ze? En wat kan je als school met de resultaten van deze monitor? 5 inzichten op een rij.

 1. Inzet van ICT blijft groeien

  Gemiddeld verwachten leraren, schoolleiders en schoolbestuurders dat de inzet van ICT in de klas met bijna 50% groeit. Opvallend is dat leraren die nu nog weinig gebruik maken van ICT een grotere groei verwachten dan leraren die nu al bovengemiddeld vaak ICT inzetten.

 2. Grootste groei verwacht bij inzet ICT voor samenwerkend en activerend leren

  De inzet van ICT ondersteunt momenteel vooral het lesgeven van de leraar. Veelvoorkomend is het gebruik van digibord en digitaal lesmateriaal. Ook ondersteunt ICT leraren bij toetsing en individuele begeleiding van leerlingen. Leraren verwachten dit in de toekomst nog meer te gaan doen. 

  Daarnaast gebruiken leerlingen ICT op school om met elkaar samen te werken of individueel opdrachten te maken. Een belangrijke rol nemen oefenprogramma’s in. Dit geldt vooral voor taal en rekenen. Veelgebruikt zijn oefenprogramma’s waarbij de computer feedback geeft en nieuwe opgaven telkens afstemt op het vaardigheidsniveau van de leerling.

  Voor al deze toepassingen verwachten leraren, schoolleiders en schoolbestuurders dat het gebruik verder zal toenemen. Dit betekent voor de dagelijkse onderwijspraktijk dat een steeds groter aantal leraren en leerlingen steeds frequenter gebruik maakt van verschillende ICT-toepassingen. De relatief grootste groei wordt verwacht bij de inzet van ICT om leerlingen meer met elkaar te laten samenwerken met ICT. Dat betekent dat leerlingen meer zelf aan de slag gaan met ICT en de rol van de leraar bij de inzet van ICT verandert.

 3. Leraren redelijk positief over eigen ICT-vaardigheden en randvoorwaarden

  Leraren zijn redelijk positief over hun ICT-vaardigheden, zowel didactisch als technisch. Hoe vaker leraren gebruik maken van ICT, hoe hoger zij hun eigen vaardigheid inschatten. Ook zijn deze leraren positiever over de randvoorwaarden voor ICT-gebruik. Het meest positief zijn leraren over de ruimte die de school biedt voor experiment en de beschikbaarheid van goede voorzieningen.

 4. Leraren hebben behoefte aan ondersteuning bij inzet ICT

  Ondanks dat leraren positief zijn over hun huidige ICT-vaardigheden hebben ze nog steeds een professionaliseringsbehoefte. Dit valt samen met dat ze verwachten dat er een forse toename in het gebruik van ICT zal zijn. De grootste groei wordt verwacht bij de inzet van ICT om leerlingen meer met elkaar te laten samenwerken. Dit is ook terug te zien in de scholingsbehoefte van leraren. Op korte termijn willen leraren vooral scholing in het gebruik van digitale leeromgevingen, gevolgd door het gebruik van robotica en de inzet van nieuwe technologieën zoals Virtual Reality om de les te verrijken.

 5. Monitor is startpunt voor gesprek op scholen

  De monitor geeft per school inzicht in de behoeftes van het lerarenteam. Daarmee is het een goed startpunt voor het gesprek op school over de visie op ICT en een opleidings- of ontwikkelplan dat daarbij aansluit. Liza Huizer geeft leiding aan de Sint-Petrusschool in Diemen en kreeg als één van de eerste scholen haar schoolrapportage. Zij herkent dat schoolleiders en leraren in gesprek moeten. “Willen we dat leerlingen de hele dag achter een device zitten, of juist niet? We hebben behoefte aan middelen om daar goed de discussie over te kunnen voeren.”

  Leraren hebben inderdaad behoefte aan dat gesprek, zo laten de eerste resultaten zien. Leraren krijgen veel ruimte van hun organisatie om te experimenteren met ICT en ze mogen met allerlei technologie volop aan de slag. Maar ze missen daarbij soms wel een duidelijke visie vanuit de schoolleiding of het bestuur. Met de uitkomsten van de Monitor in de hand kunnen leraren, schoolleiders en besturen nu samen werken aan visie op de rol van ICT. 

Over de monitor

De monitor ICT-bekwaamheid leraren is een initiatief van de PO-Raad als onderdeel van het programma Samen Slimmer Leren, in samenwerking met Kennisnet. Onderzoeksbureau KBA Nijmegen voert de monitor uit.

Het rapport baseert zich op de eerste ruim 2000 respondenten, bestaande uit leraren, PABO-studenten, schoolleiders en -bestuurders.