Video: stap voor stap naar ambitieuze, maar realistische schooleigen doelen

video

Welke doelen moet jouw school zichzelf stellen? In deze video over de fictieve basisschool De Regenboog, krijg je stap voor stap uitgelegd hoe je zelf ambitieuze, maar realistische schooldoelen bepaalt. En liggen jouw onderwijsresultaten gevaarlijk dicht bij de signaleringswaarde? Dan heb je de mogelijkheid begeleid te worden door een expert via de PO-Raad. 

Via het programma Goed Worden Goed Blijven Plus kunnen dit schooljaar honderd scholen in aanmerking komen voor begeleiding door een expert. Het programma betaalt de kosten. Je start met een zelfevaluatie, maakt een plan van aanpak en monitort de resultaten.  Een onderzoeksbureau volgt het verbetertraject van elke school zodat  straks helder is werkt, wat niet werkt, en waarom.